תקנון ותנאי שימוש

אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים.
שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

 

כללי:

 1. האתר מופעל על ידי בית העסק: "גנוסר"
 2. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הינה לשני המינים.
 3. בית העסק "גנוסר" שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי בית העסק בגין השינויים כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר "גנוסר" לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 4. בית העסק "גנוסר", לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. המידע הניתן באתר אינו רפואי ולא מהווה תחליף להתוויה רפואית או לחוות דעת רפואית מקצועית. בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא.
 6. המוצרים הנמכרים באתר הנם תוספי תזונה, והם אינם מהווים תחליף לתרופה. אין לייחס לתוספי תזונה שום פעילות רפואית כנגד מחלות.
 7. תוספים מסוימים עלולים ליצור התנגשות בלקיחה כאשר הם נלקחים בשילוב עם תרופות ולכן בכל מקרה של שימוש בתרופות מרשם או ספק לגבי בטיחות השימוש שלחו מייל עם הפרטים ואנו נספק את הידע הנחוץ לכל מקרה לגופו. הייעוץ והתמיכה נעשים ללא תשלום

 

משלוחים ואספקה:

 1. אספקת המוצרים תעשה בהתאם לסוג המשלוח שאותו יבחר הקונה.
 2. משלוח באמצעות דואר ישראל- האחריות על המוצר ועל זמן אספקתו חלים על הקונה ובית העסק אינו אחראי ואינו מתחייב על זמן אספקת המוצרים על ידי דואר ישראל.
 3. לקוח שמסר פרטי משלוח שגויים, ו/או לא אסף את החבילה מהדואר בזמן ועקב כך המוצרים הוחזרו לשולח, עליו לפנות ביוזמתו לבית העסק "גנוסר" ולמסור כתובת אספקה נכונה. כמו כן עבור המשלוח החוזר ישלם הלקוח תשלום נוסף על פי עלות המשלוח.

 

רכישה באתר:

 1. הזמנה באתר "גנוסר" אפשרית בכל שעות היממה
 2. התשלום יתבצע באתר "גנוסר". ניתן לשלם באמצעות כל כרטיסי האשראי למעט אמריקן אקספרס
 3. בית העסק "גנוסר" שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר "גנוסר" וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.
 4. אנו מתנצלים מראש על אי נעימות שעלולה להיגרם כתוצאה ממחסור במלאי של מוצר מסוים. באם המוצר המוזמן אינו נמצא במלאי, נציג מטעם בית העסק יצור קשר טלפוני עם הלקוח בכדי לסייע לו באופן הטיפול בהזמנה.
 5. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתו של בית העסק.
 6. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה כל עוד הם במלאי. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים ותקפים אך ורק בתחומי מדינת ישראל. עדכון מחירים ומוצרים יעשה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

 

ביטולים והחזרים:

 1. ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר בתוך 14 ימים ולקבל את הכסף בחזרה בקיזוז הוצאות דמי המשלוח. בית העסק "גנוסר" רשאי לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. עלות החזרת המוצרים לחברה תחול על הלקוח.
 2. מגוון המוצרים המוצגים באתר יקבע על ידי בית העסק "גנוסר" והוא אינו מחויב בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. מגוון המוצרים המוצג באתר עשוי להשתנות מעת לעת. אופן הצגת המוצרים באתר נקבע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק "גנוסר" והתמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 3. באחריות הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולוודא התאמה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה ותתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון, על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי לבית העסק "גנוסר". בית העסק יטפל בבעייתו של הלקוח כפי הנדרש בחוק.
 4. בית העסק עושה כמיטב יכולתו כדי לוודא שהמידע המופיע באתר הינו מדויק ומעודכן. בית העסק שומר את הזכות לעדכן מידע זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם בעקבות מידע חסר באתר.
 5. על ההתקשרות בין הלקוח לבית העסק, וכן במסירת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. בית העסק "גנוסר" והלקוח מצהירים כי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל-אביב יפו בלבד.
 6. בית העסק "גנוסר" אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוחותיו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר "גנוסר" ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע"י צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע"י צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב"גנוסר" וכד'.
 7. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לבית העסק "גנוסר" ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד'.
 8. הלקוח פוטר את בית העסק "גנוסר" מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 9. בית העסק "גנוסר" לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר "גנוסר" ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל"גנוסר" והכול בכפוף לאחריות החלה עפ"י כל דין.
 10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישא בית העסק "גנוסר" בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

 

זכויות יוצרים

 1. הקניין הרוחני באתר "גנוסר", בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של בית העסק "גנוסר" או של צדדים שלישיים ש"גנוסר" קיבל מהם רישיון שימוש כדין.
 2. בית העסק "גנוסר" שומר על כל זכויותיו וקניינו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 3. כל אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
 4. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מבית העסק "גנוסר".
 5. בית העסק "גנוסר" עושה כל שביכולתו לשמור על זכויות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר. במידה שחומר או פריט מידע שהועלה לאתר מפר בתום לב את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט, כתבו לנו ואנו מתחייבים לתקן ולהסיר את החומר מן האתר, ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלו.

 

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה ויעשה בהם שימוש לצורך מסירת מסרים פרסומיים.
 2. החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
 3. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 4. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
 6. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה ולא יועבר לצד ג'.
 7. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.